Chính sách bảo mật

Công ty ATCom.,ltd.(”công ty”)cung cấp dịch vụ (“dịch vụ”)bán hàng online theo quy định về chính sách bảo mật( “chính sách”)và về việc sử dụng thông tin các nhân như bên dưới:

(1)Phương châm liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân:

  Công ty tuân thủ pháp luật theo chỉ đạo quốc gia và các quy phạm khác về việc sử dụng thông tin cá nhân. Thường xuyên cập nhật trạng thái mới nhất của các luật liên quan.

(2)Định nghĩa thông tin các nhân:

  Tại chính sách này thông tin cá nhân được quy định bởi pháp luật liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân

(3)Phương pháp lấy thông tin cá nhân:

  Công ty lấy thông tin cá nhân một cách hợp lý trong phạm vi cần thiết cho mục đích sử dụng. Không lấy thông tin theo thủ đoạn bất chính.

(4)Mục đích sử dụng thông tin cá nhân:

  Công ty sử dụng thông tin cá nhân theo mục đích bên dưới:

  ① Cung cấp dịch vụ bán hàng.

  ② Liên lạc, hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

  ③ Hướng dẫn về dịch vụ, sản phẩm của cửa hàng.

  ④ Đối ứng những hành vi vi phạm chính sách(“quy tắc”), quy định của cửa hàng về dịch vụ.

  ⑤ Thông báo thay đổi quy tắc liên quan đến dịch vụ.

  ⑥ Cải thiện dịch vụ, phát triển dịch vụ mới

  ⑦ Những mục đích khác gắn liền với các mục đích bên trên.

(5)Phương pháp quản lý thông tin cá nhân:

  Công ty tiến hành giám sát một cách thích hợp đối với các nhân viên của cửa hàng. Kiểm tra độ án toàn thông tin cá nhân. đối với các rủi ro về rò rỉ, mất mát, giả mạo.

(6)Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3:

  Trừ những trường hợp người dùng đã hiểu và trường hợp theo quy định của pháp luật thì công ty không cung cấp thông tin cho bên thứ 3 (kể cả ngoài nước Nhật) nếu chưa được sự đồng ý của người dùng.

(7)Thủ tục xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân:

  Khi người dùng có nguyện vọng xem, thêm, xoá, sửa, dừng dịch vụ thì công ty sẽ xác nhận và nhanh chóng đối ứng theo yêu cầu của người dùng.

(8)Liên lạc để trao đổi hoặc than phiền về việc sử dụng thông tin cá nhân:

  Liên quan đến chính sách hãy liệc lạc theo như bên dưới:

  Địa chỉ:Jiyugaoka build 2F, Meguro-ku Jiyugaoka 1-28-8, Tokyo 152-0035, Japan

  Công Ty:A.T.Com,.Ltd

  Đại diện:Akihiro Aoki

  Email:skydream-b787a@cb4.so-net.ne.jp

(9)Bảo mât SSL:

  Trang web này sử dụng mã hóa gọi là SSL để bảo vệ an toàn thông tin nhận được từ người dùng. Mã hóa tất cả thông tin cá nhân của bạn như tên và địa chỉ.

  Áp dụng SSL cho tất cả các trang xử lý thông tin cá nhân và hết sức thận trọng để đảm bảo rằng khách hàng có thể yên tâm sử dụng dịch vụ.

(10)Cookie:

  Cửa hàng online sử dụng cookie để thu thập thông tin về một số nội dung.

  Cookie được lưu trữ trên máy tính của người dùng khi người dùng ghé thăm cửa hàng. Tuy nhiên, thông tin được lưu trữ bao gồm tên người dùng, địa chỉ email, v.v. không bao gồm thông tin cá nhân đặc biệt.

(11)Về việc thay đổi chính sách:

  Nhằm cải thiện mang tính liên tục, xem xét một cách thích hợp về tình trạng vận dụng thông tin cá nhân thì cửa hàng cũng có thể thay đổi chính sách cho phù hợp.

Scroll to Top
Scroll to Top